quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cầu tháp GHT5023-10

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model: GHT5023-10
Max load: 10T
Tip load: 2.3T
Working range: 50M
Free standing height: 44.8M/59.8M
Mast section: 1.6*1.6*3M/2.0*2.0*3M
 


Chi tiết sản phẩm