quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cẩu tháp GHT7017-10

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model:GHT7017-10
Max load:10T

Tip load:1.7T
Working range: 70M

Free standing height: 59.7M
Mast section: 2.0*2.0*3M 


Chi tiết sản phẩm