quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cẩu tháp GHT7027-18

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model:GHT7027-18
Max load:18T

Tip load:2.7T
Working range: 70M

Free standing height: 51.7M
Mast section: 2.0*2.0*3M 


Chi tiết sản phẩm