quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cẩu tháp GHT7050-20

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model: GHT7050-20
Max load: 20T

Tip load: 5.0T
Working range: 70M

Free standing height: 78.9M
Mast section: 2.5*2.5*6M 


Chi tiết sản phẩm