quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cẩu tháp GHT8030-25

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model: GHT8030-25
Max load: 25T

Tip load: 3.0T
Working range: 80M

Free standing height: 74.91M
Mast section: 2.5*2.5*5.78M


Chi tiết sản phẩm