quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cẩu tháp M600

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model:M600
Max load:25T

Tip load:4.0T
Working range: 80M

Free standing height: 90.56M
Mast section: 4.0*4.0*5.78M 


Chi tiết sản phẩm