quynh.nguyen@namhaivn.net
   
Vietnam      english

Cẩu tháp M900A

Cinque Terre

Thông tin liên hệ

028 6275 1969

quynh.nguyen@namhaivn.net

Model:M900A
Max load:32T

Tip load:11T
Working range: 70M

Free standing height: 90.80M
Mast section: 4.0*4.0*5.78M 


Chi tiết sản phẩm